Ngày 24.8, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức lấy ý kiến về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013.

Theo đó, với phương án 1, mức lương tối thiểu áp dụng cho vùng 1 tăng từ 2 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,7 triệu đồng/tháng vào năm 2013; vùng 2 tăng từ 1,78 triệu đồng/tháng lên 2,4 triệu đồng/tháng; vùng 3 tăng từ 1,55 triệu đồng/tháng lên 2,13 triệu đồng/tháng; vùng 4 tăng từ 1,4 triệu đồng/tháng lên 1,93 triệu đồng/tháng. Còn phương án 2, mức điều chỉnh tương ứng với vùng 1 là 2,5 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 2,25 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 1,95 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 1,8 triệu đồng/tháng.

Dự kiến, Chính phủ sẽ công bố phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng được chọn vào tháng 10.2012 và bắt đầu thực hiện từ 1.1.2013.

Đình Phú

Bình luận