(TNO) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 20.3 đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng khóa XI, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và 9 Chương trình công tác của BCH Đảng bộ Thành phố khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, với việc ban hành Nghị quyết T.Ư 4 cho thấy, Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hằng năm với các chức danh cán bộ bầu cử trong Đảng và trong chính quyền, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói: “Trước đây, 5 năm một lần tiến hành bầu lại, nay hằng năm lấy phiếu, nếu ai không đáp ứng được yêu cầu công việc thì nhiều lắm sau 2 năm phải thay, thậm chí, 1 năm tín nhiệm quá thấp, năng lực kém, không làm được việc cũng có thể thay ngay”. Ông Nghị cũng khẳng định: “Cá nhân tôi luôn sẵn sàng đánh giá và được đánh giá tín nhiệm”.

* Cùng ngày, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM - đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt các sở, ngành, đoàn thể của Thành phố một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Trong hai ngày làm việc, hội nghị sẽ trao đổi, thảo luận về dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và các dự thảo hướng dẫn của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI trong thời gian tới.

Đức Minh - Đình Phú

>> Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI
>> Phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị quán triệt NQTW 4
>> Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4
>> Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XI)
>> “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng
>> Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt
>> Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Bình luận