Tuy nhiên, đại biểu Phạm Thị Trung (Kon Tum), dưới góc nhìn của một giáo viên, đề nghị cần xem xét cách thức đánh giá môn học theo thang điểm hay xếp loại học sinh. Báo cáo giám sát về GDQPAN cho thấy phần lớn việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thang điểm hiện nay của bộ môn này chưa thực chất và còn chạy theo thành tích, có đến trên 80% học sinh, sinh viên đạt loại khá, giỏi. Hơn nữa có một thực trạng là môn GDQP và một số bộ môn khác như giáo dục công dân, thể dục, kỹ thuật... là những môn không tham gia vào các kỳ thi nên việc tổ chức dạy học thường theo cách đối phó, cắt xén chương trình. ĐB Trung cho rằng, cái đích hướng đến của môn học là đánh giá thái độ của học sinh trong thực tế, do đó cần nghiên cứu theo hướng tinh giảm chương trình, dạy và học thực chất.

Sáng nay, QH họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua một số nghị quyết và luật. Sau đó, QH họp phiên bế mạc (phát thanh, truyền hình trực tiếp) để thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; thông qua

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

T.Nguyễn - Bảo Cầm

Bình luận