Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 15 “Hướng dẫn khám sức khỏe” mới quy định chặt chẽ hơn về khám sức khỏe khi tuyển dụng, đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, từ 22.6.2013, người kết luận xếp loại sức khỏe phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và có thời gian khám chữa bệnh ít nhất 54 tháng. Bác sĩ ký kết luận về tình trạng sức khỏe của người khám bắt buộc phải có văn bản phân công hợp pháp của cơ sở khám chữa bệnh. Giấy khám sức khỏe sẽ có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe.

Nam Sơn

>> Người Việt không mặn mà khám sức khỏe tiền hôn nhân
>> Khi trăn đi khám sức khỏe
>> Khám sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân
>> Chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe trên cả nước

Bình luận