- Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ 2013.

- Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ lần thứ 2.

TTXVN

Bình luận