(TNO) Văn phòng Chủ tịch nước hôm nay 26.7 đã công bố Lệnh số 19/2012/L-CTN của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua.

(TNO) Văn phòng Chủ tịch nước hôm nay 26.7 đã công bố Lệnh số 19/2012/L-CTN của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua.

>> Chính sách đãi ngộ đối với người có công
>> Biểu dương người có công với nước
>> Nâng cao mức sống vật chất, tinh thần người có công

Theo đó, những người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày trước kia hưởng trợ cấp một lần nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trợ cấp người phục vụ đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Cụ thể, chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được thực hiện như sau: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhân trước ngày 1.9.2012, hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì tiếp tục hưởng chế độ hiện hưởng.

Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì tiếp tục hưởng chế độ cho đến ngày 31.12.2012 và được chuyển sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41-60% kể từ ngày 1.1.2013.

Trường hợp người đã được chuyển sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41%-60% mà có yêu cầu thì có thể được giám định lại và được hưởng trợ cấp tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động theo kết quả giám định.

Ngoài ra, pháp lệnh điều chỉnh theo hướng bổ sung chế độ điều dưỡng hằng năm đối với trường hợp cha đẻ có 1 con duy nhất là liệt sĩ, cha đẻ, mẹ đẻ có 2 con là liệt sĩ trở lên. Bên cạnh đó người có công và thân nhân liệt sĩ còn được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn giảm thuế…

Đặc biệt, pháp lệnh còn mở rộng đối tượng thân nhân người có công được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Pháp lệnh có hiệu lực từ 1.9.2012. Thời điểm thực hiện quy định về các chế độ ưu đãi bổ sung đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định của pháp lệnh này được thực hiện từ ngày 1.1.2013.

T.Hằng

Bình luận