Ngày 16.4, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai.

Sau khi nghe báo cáo tình hình mọi mặt của tỉnh, Tổng bí thư đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai đã giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao; chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Quốc hội. Đồng thời, Tổng bí thư lưu ý Gia Lai cần tăng cường hơn nữa trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là người bản địa; cần ưu tiên kiềm chế lạm phát, các biện pháp an sinh xã hội. Khẳng định vị trí, tầm quan trọng chiến lược của địa bàn Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: để giữ vững quốc phòng an ninh, tỉnh cần tập trung xây dựng cơ sở vững chắc cả về chính trị, kinh tế, đặc biệt là củng cố, nhân lên niềm tin của dân đối với Đảng. Yên lòng dân, giữ vững ổn định và phát triển từ cơ sở, đó mới là tiền đề vững chắc cho lâu dài.

Tiếp đó, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Binh đoàn 15, H.Chư Sê và Quân đoàn 3.

Trần Hiếu

Bình luận