(TNO) Tại phiên họp sáng nay 23.5 của Quốc hội (QH), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình QH đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

>> Không thay đổi tên nước
>> Đề xuất giữ nguyên tên nước trong Hiến pháp sửa đổi
>> Trình Quốc hội phương án về tên nước trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Trước khi Thủ tướng đọc tờ trình đề nghị QH phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhắc lại tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII, QH đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Đến ngày 28.12.2012, ông Huệ được cấp có thẩm quyền phân công nhiệm vụ khác, cụ thể là Trưởng ban Kinh tế T.Ư.

Theo Chủ tịch QH, tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về miễn nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới.

Đồng thời, QH sẽ xem xét kiện toàn nhân sự với các tổ chức có liên quan.

Sau phát biểu của Chủ tịch QH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình đề nghị QH phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính với ông Vương Đình Huệ.

Tờ trình cũng nêu rõ ông Vương Đình Huệ đã được QH phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Tài chính tại kỳ họp thứ nhất của QH khóa XIII, ngày 23.8.2011. Đến cuối 2012, Bộ Chính trị đã có QĐ 656 phân công ông Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế T.Ư.

Trước khi các đại biểu QH tiến hành thảo luận tại đoàn về tờ trình của Thủ tướng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho hay Ủy ban Thường vụ QH đã trao đổi ý kiến với ông Vương Đình Huệ về việc có phát biểu trước QH hay không, ông Huệ báo cáo là không xin phát biểu, sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến của QH.

Trong sáng nay, sẽ có kết quả tổng hợp ý kiến của các đoàn về nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính.

Bảo Cầm

Bình luận