Theo đó, từ ngày 1.10.2011 đến hết ngày 31.12.2012, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.400.000 đến 2.000.000 đồng/tháng tại các loại hình DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức lương tối thiểu áp dụng với 4 vùng gồm vùng I, II, III, IV. Cụ thể, từ 1.10 tới, lương tối thiểu vùng I sẽ là 2.000.000 đồng/tháng (hiện tại 1.350.000 đồng/tháng); vùng II là 1.780.000 đồng/tháng (hiện tại là 1.200.000 đồng/tháng); vùng III là 1.550.000 đồng/tháng (hiện tại là 1.050.000 đồng/tháng); vùng IV là 1.400.000 đồng/tháng (hiện tại là 830.000 đồng/tháng).

Bảo Cầm

Bình luận