(TNO) Ngày 9.3, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết Chính phủ nước này sẽ tài trợ hơn 2 tỉ đồng trong tháng 3.2012 cho dự án nâng cao nhận thức về quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở Việt Nam.

(TNO) Ngày 9.3, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết Chính phủ nước này sẽ tài trợ hơn 2 tỉ đồng trong tháng 3.2012 cho dự án nâng cao nhận thức về quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở Việt Nam.

Dự án sẽ được thực hiện với đối tác là Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường thông qua việc giáo dục cộng đồng nhằm giảm phân biệt đối xử với nhóm đối tượng trên.

Dự án sẽ trực tiếp tác động tới khoảng 20.000 sinh viên và cộng đồng, 200 người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, 500 người là bố mẹ và bạn của nhóm đối tượng trên, 75 công chức nhà nước và cán bộ ở Hà Nội vàTP.HCM.

Các khóa tập huấn cho viên chức nhà nước sẽ được tổ chức để họ hiểu những vấn đề phức tạp mà nhóm đối tượng này phải gánh chịu nhằm giảm phân biệt đối xử.

Dự án cũng hỗ trợ về tư vấn pháp luật cho những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới.
 
Đại sứ Úc tại Việt Nam Allaster Cox, cho biết người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới là một phần của xã hội. Các nhu cầu về pháp lý và quyền hợp pháp của họ cần được tôn trọng.  

Đ.Mười

>> Hôn nhân đồng tính: Cần cái nhìn thấu đáo
>> Tệ nạn mại dâm nam ngày càng tăng
>> Khi con đồng tính...
>> Kịch đồng tính được chú ý
>> Vượt qua mặc cảm giới tính
>> Bi kịch sau cuộc tình đồng tính

Bình luận