Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức thi tuyển thành công 3 chức danh vụ trưởng.
Trong hai ngày 30.9 và 1.10, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức thi tuyển thành công 3 chức danh vụ trưởng.
Theo đó, ông Đỗ Phương Đông, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ (Ban Tổ chức T.Ư) trúng tuyển vào vị trí chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ; ông Phạm Mạnh Khởi, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Cơ sở đảng trúng tuyển Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng; ông Nguyễn Xuân Liết, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ trúng tuyển Vụ trưởng Vụ Địa phương 3.Chí Hiếu

Bình luận