Tại đây, ông Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả thực hiện tại 11 xã điểm trên toàn quốc; đồng thời yêu cầu trên cơ sở kết quả của 2 năm rưỡi triển khai xây dựng nông thôn mới, các xã điểm tiếp tục phát huy vai trò của mình, hoàn thiện 19 tiêu chí của xã nông thôn mới...

Cùng ngày, đến thăm Khu liên hiệp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải tại huyện Núi Thành, ông Trương Tấn Sang đã biểu dương sự vươn lên dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam của Trường Hải; đồng thời đề nghị Trường Hải quyết liệt hơn để sớm cho ra đời nhà máy sản xuất động cơ.

H.X.Huỳnh - T.T.Vinh - H.Cừ

Bình luận