Một số mẫu tóc được trình diễn tại Splash International 2009:

 Những kiểu tóc cá tính - ảnh 1

Những kiểu tóc cá tính - ảnh 2

Những kiểu tóc cá tính - ảnh 3

Những kiểu tóc cá tính - ảnh 4

Những kiểu tóc cá tính - ảnh 5

Những kiểu tóc cá tính - ảnh 6

Những kiểu tóc cá tính - ảnh 7

P.Thi
(Ảnh: Reuters)

Bình luận