Từ khóa

truong sa
Nơm nớp lo… trường sập

Nơm nớp lo… trường sập

Gần 100 học sinh và giáo viên của một trường tiểu học ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) nhiều năm nơm nớp đối...
0 Bình luận
Xem thêm