Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Quỹ Bảo tồn văn hóa Đại sứ Hoa Kỳ đã ký kết dự án Bảo quản đồ gỗ sơn son thếp vàng. Theo đó, Quỹ Bảo tồn văn hóa sẽ viện trợ 21.000 USD trong năm nay để phục chế và bảo quản 70 hiện vật gỗ sơn son thếp vàng thế kỷ 18-19 mới được sưu tầm, bao gồm:

Ngai thờ, bàn thờ, mâm thờ, khám thờ, sập, tủ thờ, các loại đại tự, hoành phi, câu đối và nghi trượng. Đây là bộ sưu tập có giá trị lịch sử và mỹ thuật cao đang ở tình trạng rất cần được tu sửa, bảo quản kịp thời để giới thiệu với công chúng trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn thành, dự tính bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia mới.

H.Lan

Bình luận