Ngai thờ, bàn thờ, mâm thờ, khám thờ, sập, tủ thờ, các loại đại tự, hoành phi, câu đối và nghi trượng. Đây là bộ sưu tập có giá trị lịch sử và mỹ thuật cao đang ở tình trạng rất cần được tu sửa, bảo quản kịp thời để giới thiệu với công chúng trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn thành, dự tính bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia mới.

H.Lan

Bình luận