(TNO) Chiều 14.4, tại Tịnh Minh lâu (Đại nội Huế), một triển lãm về những thành tựu tiêu biểu về công tác bảo tồn, tôn tạo những di tích, di sản văn hóa ở cố đô Huế đã được tổ chức.

(TNO) Chiều 14.4, tại Tịnh Minh lâu (Đại nội Huế), một triển lãm về những thành tựu tiêu biểu về công tác bảo tồn, tôn tạo những di tích, di sản văn hóa ở cố đô Huế đã được tổ chức.

Triển lãm thành tựu bảo tồn di tích cố đô Huế 1 
Hệ thống trường lang ở Đại nội Huế đã và đang được hợp tác trùng tu giữa Đại học Waseda (Nhật Bản) và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

Triển lãm do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng Viện di sản thế giới UNESCO - Đại học Waseda (Nhật Bản) tổ chức.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trong nhiều năm qua đơn vị này đã cùng phối hợp với Viện di sản thế giới UNESCO (Đại học Waseda) thực hiện nhiều chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực, như nghiên cứu kiến trúc, nâng cao năng lực bảo tồn di sản cho cán bộ kĩ thuật, bảo tồn trùng tu một số công trình mang tính thử nghiệm thuộc quần thể di tích cố đô Huế, để tiến đến mục tiêu chiến lược là phục hồi điện Cần Chánh - một công trình kiến trúc quan trọng của triều Nguyễn trong Tử Cấm thành, Đại nội Huế.

Ngoài những hình ảnh, những mô hình phát thảo, những hình ảnh, số liệu mang tính so sánh giữa những công trình di tích ở Nhật Bản đã và đang được trùng tu với những di tích ở cố đô Huế, triển lãm còn có mô hình nhà truyền thống Huế tỉ lệ 1:5 và các thiết bị kĩ thuật số, sản phẩm đo ghi âm và hình ảnh biểu diễn nhã nhạc…

Triển lãm diễn ra đến ngày 20.4

Triển lãm thành tựu bảo tồn di tích cố đô Huế 2 
Mô hình ngôi nhà truyền thống Huế tỉ lệ 1:5 tại cuộc triển lãm

Tin, ảnh: Đình Toàn

>> UNESCO công bố 19 di sản thế giới mới
>> Trưng bày hình ảnh các di sản thế giới
>> Người vẽ 100 di sản thế giới
>> Nhà thờ Giáng sinh trở thành di sản thế giới

Bình luận