Về văn học, có 3 tác phẩm văn xuôi được trao giải của các nhà văn: Thành phố đi vắng (tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ), Lãng du (tập truyện ngắn của Tạ Duy Anh) và Bình thơ (tập phê bình của Vũ Quần Phương).

Đây là lần đầu tiên giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hà Nội chỉ trao cho các tác phẩm văn xuôi. Trước đó, 3 tác phẩm văn xuôi này đã lọt vào vòng chung khảo giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 1.2013.

   Việt Chiến

Bình luận