Từ khóa

vay
Cắt bỏ nhũng nhiễu

Cắt bỏ nhũng nhiễu

Can thiệp sâu vào quyền tự quyết của doanh nghiệp, yêu cầu vô lý về quy mô, định lượng, tạo ra những "cánh cửa ngầm" buộc...
1 Bình luận
Xem thêm