Trần Đăng Khoa được xem là “thần đồng thơ văn” khi mới 8 tuổi. Tập thơ Từ góc sân nhà em được in ở Nhà xuất bản Kim Đồng lúc Trần Đăng Khoa vừa tròn 10 tuổi. Nhiều tác phẩm của nhà thơ Trần Đăng Khoa được mọi người biết đến như Từ góc sân nhà em, Hạt gạo làng ta, Góc sân và khoảng trời, Khúc hát người anh hùng, tiểu luận phê bình Chân dung và đối thoại... và nhiều tác phẩm khác được dịch in ở nước ngoài.

P.C.Tùng

Bình luận