1 2

Phim Võ sinh đại chiến thất bại dù được đánh giá tốt	 /// ĐPCC

Phim Việt 'chết như rạ' tại phòng vé

1
Doanh thu trăm tỉ của số ít những phim Việt thắng lớn trên thị trường đã che khuất thực tế là chỉ có 1 - 2 phim “hốt bạc”, đa số còn lại đều “thê thảm”.