10 nam nuoi vooc nhu gia dinh

Cho 500 con voọc ăn trong suốt 10 năm

Cho 500 con voọc ăn trong suốt 10 năm

0
Swapnil Soni là một thợ kim hoàn lành nghề, thường đến cho 500 con voọc ăn với 1.700 bánh mì hoặc bánh bột mỗi tuần 1 lần.