22 trường vi phạm chỉ tiêu tuyển sinh

0 Thanh Niên Online

Có tất cả 30 trường trên cả nước (16 trường công lập, 14 trường ngoài công lập) nằm trong diện thanh tra lần này. Trong số đó, có đến 22/30 trường vi phạm.

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với 17 trường

Trong phần thanh tra về đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng, có đến 18/30 trường vi phạm. Theo đó, có 5 trường không đạt cả hai tiêu chí quy định của Bộ về đội ngũ giảng viên và diện tích sàn xây dựng các trường ĐH: Công nghiệp TP.HCM, Lương Thế Vinh, Kiến trúc Đà Nẵng; CĐ: Bách khoa Đà Nẵng, Thương mại. 11 trường ĐH khác không đạt tiêu chí về đội ngũ giảng viên: Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Văn Lang, Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Quy Nhơn, Tài chính Quản trị kinh doanh, Chu Văn An,  Công nghiệp Việt Hung, Tây Bắc, Yersin Đà Lạt, Cửu Long, Bà Rịa-Vũng Tàu và 2 trường CĐ: Kỹ thuật Y tế II, Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi.

Trong phần thanh tra về việc tự xác định chỉ tiêu, có 4 trường ĐH và 1 trường CĐ đã xác định chỉ tiêu khi không còn năng lực tuyển sinh là ĐH: Công nghiệp TP.HCM (tuyển được 103%), Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (tuyển được 111,4%), Cửu Long (20,9%), Bà Rịa-Vũng Tàu (100,3%) và CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi (0,64%).

Hàng loạt trường khác đã xác định chỉ tiêu vượt xa so với năng lực của mình đó là các trường ĐH: Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (102,5%), Văn Lang (104%), Quy Nhơn (105%), Tây Bắc (93,9%), Công nghiệp Việt - Hung (30,5%), Tài chính - Quản trị kinh doanh (93,6%), Kiến trúc Đà Nẵng (75%), Yersin Đà Lạt (19,5%), Nguyễn Trãi (36,6%), Chu Văn An (15,5%);  trường CĐ: Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn (89,1%), Công thương TP.HCM (106%), Kỹ thuật y tế II (102%), Thương mại (108%), Bách khoa Đà Nẵng (57%). Riêng Trường ĐH Lương Thế Vinh không tuyển được SV nào.

Giảm chỉ tiêu trong năm 2013 các trường ĐH: Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Văn Lang, ĐH Công nghiệp Việt - Hung, Kiến trúc Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tây Bắc, Tài chính - Quản trị kinh doanh, Nội vụ, Chu Văn An, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Yersin Đà Lạt; các trường CĐ: Bách khoa Đà Nẵng, Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, Công thương TP.HCM, Thương mại, Kỹ thuật y tế II.

Chỉ giao chỉ tiêu ở mức tối thiểu năm 2013 với các trường ĐH: Công nghiệp TP.HCM, Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cửu Long và Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi.                                                      

Đăng Nguyên

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm