Dòng họ 24 ngón

Dòng họ 24 ngón

0
Một dòng họ ở vùng nổi tiếng gà nòi, hoa kiểng xứ dừa Bến Tre vẫn đang tiếp tục sinh ra những người có 24 ngón. Ba thế hệ của dòng họ ấy đã có 14 người sinh ra với mỗi bàn tay, chân đều có sáu ngón.