26 pho lo ren

Gặp người thợ rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội

Gặp người thợ rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội

0
Ngày nay, các phố nghề tại Hà Nội dần mai một; 36 phố nghề giờ chỉ còn vài gia đình còn lưu giữ lại nghề truyền thống. Nằm ở 26 phố Lò Rèn, lò rèn của ông Nguyễn Phương Hùng được coi là một trong những nơi cuối cùng giữ được hồn phố làm nên đặc trưng phố cổ Hà thành.
/form>