4 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động tại TP.HCM về bảo hiểm xã hội

0 Thanh Niên Online

Ngày 12.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã có hướng dẫn thực hiện 4 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Người lao động làm thủ tục tại cơ quan BHXH TP.HCM /// ẢNH: SỸ ĐÔNG
Người lao động làm thủ tục tại cơ quan BHXH TP.HCM
ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Người sử dụng lao động đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động cần lập phụ lục theo mẫu, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử; Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cơ quan BHXH sẽ xác nhận hồ sơ không quá 2 ngày.

Sau đó, người sử dụng lao động sẽ gửi Sở LĐ-TB-XH. Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí cho đơn vị khi nhận được quyết định về việc hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động hoặc từ cơ quan LĐ-TB-XH.

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với đơn vị đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/2020 và Nghị quyết số 154/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ không quá 12 tháng.

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị lập theo mẫu kèm danh sách người lao động đang ngừng việc (thời gian ngừng việc từ 14 ngày trong tháng) gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính...

Cơ quan BHXH sẽ ban hành quyết định về việc tạm dừng đóng và quỹ hưu trí tử tuất trong thời hạn 4 ngày làm việc nếu đơn vị đủ điều kiện.

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022. Thời gian giảm mức đóng được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng này theo quy định.

Cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% (đơn vị không phải làm hồ sơ) và gửi thông báo cho đơn vị qua dịch vụ bưu chính.

Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động lập danh sách và chịu trách nhiệm thông tin danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo mẫu quy định tại Quyết định 23/2021, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính...

Cơ quan BHXH chỉ xác nhận các tiêu chí: Họ và tên, mã số BHXH, thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (ngày tháng năm), thời gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không hưởng lương của danh sách và giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn để kịp thời được hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm