41/65 Đảng bộ cấp tỉnh không có cán bộ trẻ tham gia Ban thường vụ

0 Thanh Niên Online

(TNO) Có 41 trên tổng số 65 Đảng bộ không có cán bộ trẻ tham gia Ban thường vụ. Số lượng Phó bí thư cấp ủy so với đề án nhân sự còn thiếu 9 người...

41/65 Đảng bộ cấp tỉnh không có cán bộ trẻ tham gia Ban thường vụ

(TNO) Có 41 trên tổng số 65 Đảng bộ không có cán bộ trẻ tham gia Ban thường vụ. Số lượng Phó bí thư cấp ủy so với đề án nhân sự còn thiếu 9 người...

dai-hoi-dang-boHà Nội là một trong những tỉnh, thành tổ chức Đại hội Đảng bộ sau cùng trong cả nước - Ảnh: M.Hà
Đây là thông tin được Ban Tổ chức T.Ư cho biết tại thông báo số 799 - TB/BTCTW ngày 11.11.2015 về kết quả bầu cử cấp ủy tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo thông báo này, trong vòng 1,5 tháng, từ 15.9 - 3.11.2015, toàn bộ 68/68 Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng kế hoạch đã đề ra. So với nhiệm kỳ trước, đã hoàn thành sớm hơn gần 2 tháng, tạo thêm quỹ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội thứ 12 của Đảng.

102 tiến sĩ vào Ban thường vụ

Về kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban Tổ chức T.Ư cho biết tổng số cấp ủy viên khoá mới được bầu là 3.504 người, trong đó có 1.242 người tham gia cấp ủy lần đầu, chiếm 35,49%.

Có 396 người là người dân tộc thiểu số (11,3%), cao hơn 0,55% so với đầu nhiệm kỳ trước. Có 466 là nữ (13,3%), tăng 1,9% so với nhiệm kỳ trước. Có 21 Đảng bộ có tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt trên 15% (nhiệm kỳ trước chỉ có 10 Đảng bộ đạt tỷ lệ theo yêu cầu).

Thống kê cũng cho biết, có 276 ủy viên trẻ (dưới 40 tuổi), chiếm 7,9%, tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước. Có 13 Đảng bộ có tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 cao hơn 10% (nhiệm kỳ trước chỉ có 5 Đảng bộ đạt tỷ lệ theo yêu cầu).

Trình độ của cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước, với trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có 273 tiến sĩ (chiếm 7,63%), tăng 2, 05% so với đầu nhiệm kỳ trước; tổng số có 3.493 ủy viên trình độ lý luận chính trị cao cấp (99,69%). Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 49,86 tuổi, tương đương số tuổi bình quân của nhiệm kỳ trước.

Về kết quả bầu Ban thường vụ, thông báo của Ban Tổ chức T.Ư cho biết, tổng số ủy viên Ban thường vụ được bầu là 967 người, trong đó 106 là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 10,96%. Có 104 ủy viên nữ, chiếm tỷ lệ 10,75%, cao hơn 2,9% so với đầu nhiệm kỳ trước. Có 7 Đảng bộ có tỷ lệ nữ trên 15%. Số lượng cán bộ trẻ là 18 người.

 102 tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 10,55%; 4 phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 0,41%; có 966 người được đào tạo lý luận chính trị cao cấp (tương đương), chiếm tỷ lệ 99,9%. Độ tuổi bình quân là 51,49 tuổi.

14/61 Bí thư là tiến sĩ

Về bầu thường trực cấp ủy, Ban Tổ chức T.Ư cho biết, các Đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã bầu 61 Bí thư cấp ủy. Riêng Đại hội Đảng bộ Hà Nội, TP.HCM chưa bầu Bí thư, Bộ Chính trị sẽ phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Các Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an T.Ư, theo quy định không thực hiện nội dung bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư mà để Bộ Chính trị chỉ định. Hội nghị Đảng bộ ngoài nước không bầu Ban chấp hành mà để Bộ Chính trị chỉ định. Có 2 Bí thư cấp ủy được chỉ định tại đại hội.

Trong tổng số các Bí thư được bầu, có 2 Bí thư dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 3,17% (nhiệm kỳ trước không có), có 3 người là nữ, chiếm tỷ lệ 4,76% (đầu nhiệm kỳ trước có 2 đồng chí); 7 Bí thư là người dân tộc thiểu số, chiếm 11,11%. Có 39 Bí thư tái cử, chiếm tỷ lệ 61,9%.

Các Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 có độ tuổi bình quân là 52,43; được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trong đó có 14 người có trình độ tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 22,22%. Có 6 Phó bí thư trong tổng số 54 cán bộ T.Ư luân chuyển về địa phương được bầu giữ chức vụ Bí thư cấp ủy, chiếm tỷ lệ 11,11%.

Tổng số Phó bí thư cấp ủy được bầu là 155 người, trong đó 17 người là người dân tộc thiểu số, chiếm 10, 96%; có 1 người dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 0,64%; 17 vị là nữ, chiếm tỷ lệ 10,97%, cao hơn 6,83% so với nhiệm kỳ trước (6 người). 24 người có trình độ tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 15,48%. Tuổi bình quân 52, 38 tuổi.

Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy ở một số Đảng bộ chưa đạt yêu cầu

Ban Tổ chức T.Ư đánh giá, trong vòng 1,5 tháng từ 15.9 - 3.11, tất cả các Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo đúng kế hoạch đã đề ra; hoàn thành sớm hơn gần 2 tháng so với nhiệm kỳ trước, có thêm quỹ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng…

Bên cạnh nhiều ưu điểm nêu trong thông báo, Ban Tổ chức T.Ư cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, như: so với số lượng cấp ủy viên dự kiến, vẫn còn thiếu 38 cấp ủy viên (chiếm 1,08%) do các cấp ủy chuẩn bị chưa đạt chỉ tiêu cán bộ trẻ, cán bộ nữ nên T.Ư đề nghị bầu khuyết để sẽ bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Có 35 trường hợp đủ điều kiện tái cử (chiếm 1%) nhưng bầu không trúng Ban chấp hành do khi chuẩn bị cấp ủy còn nể nang, thiếu kiên quyết trong chuẩn bị người thay thế.

Bầu Ban thường vụ còn thiếu 39 người (chiếm tỷ lệ 4,03%) do cơ cấu giới thiệu chưa phù hợp với quy định, hướng dẫn của T.Ư và tín nhiệm của cán bộ. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy ở một số Đảng bộ chưa đạt được yêu cầu của Chỉ thị 36; 41/65 Đảng bộ không có cán bộ trẻ tham gia Ban thường vụ. Số lượng Phó bí thư cấp ủy so với đề án nhân sự còn thiếu 9 người (0,93%), trong đó 2 Phó bí thư tỉnh ủy trúng cử Ban chấp hành nhưng không trúng cử Ban thường vụ.

Theo Ban Tổ chức T.Ư, nguyên nhân của hạn chế là do việc quán triệt, chỉ đạo của một số cấp ủy về Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư chưa kỹ lưỡng và chưa thật sự sâu sát, quyết liệt; có nơi còn chủ quan hoặc nể nang, chưa nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chưa kịp thời xử lý, giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác nhân sự; cá biệt có nơi còn biểu hiện thiếu đoàn kết thống nhất.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm