Tiền lệ xấu

Tiền lệ xấu

1
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã thông tin nội dung và quá trình xử lý đối với 3 cán bộ TAND H.Đắk Song liên quan hành vi lập khống 57 hồ sơ vụ án để được tái bổ nhiệm thẩm phán.