Keysight thúc đẩy tính năng 5G NR tiên tiến

Keysight thúc đẩy tính năng 5G NR tiên tiến

12:44 09/03/2022 0

Keysight Technologies vừa công bố bộ công cụ xác minh tuân thủ giao thức S8704A Protocol Conformance Toolset của hãng đã được sử dụng để đệ trình lên tổ chức tiêu chuẩn toàn cầu 3GPP bài đo 5G NR Rel-16 đầu tiên của ngành.