79 du an

Phản biện và lắng nghe

Phản biện và lắng nghe

0
Sơ kết 4 năm (2003-2006) hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật (HKHKT) TP.HCM cho biết đã tham gia phản biện, giám định xã hội 79 dự án ở TP.HCM.