Tủ sách chuyền tay miễn phí tại TP.HCM

Tủ sách chuyền tay miễn phí tại TP.HCM

0
Đọc sách tại quầy, chưa hết, bạn còn được mượn rất nhiều sách về nhà mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Tất cả có tại tủ sách chuyền tay đang được đặt tại đường sách TP.HCM hơn 1 tuần nay.