Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu

Bình minh thời mới ở Israel

09:58 04/06/2021 0

Israel sắp có sự thay đổi chính phủ khi thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu không thành lập được chính phủ liên hiệp mới, còn đối thủ chính trị Jair Lapid lại thành công với việc tập hợp được 8 đảng phái vào liên minh cầm quyền.