action figure

Sốc với tượng Batman khổng lồ, giá khủng

Sốc với tượng Batman khổng lồ, giá khủng

0
Pho tượng action figure Batman trong bộ giáp hạng nặng dùng để đối đầu với Superman trong phim Batman v Superman được sản xuất với kích thước 1:1, cao đến hơn 2 mét và có giá siêu xa xỉ: 8.000 USD.