adn nhan tao

ADN nhân tạo

ADN nhân tạo

0
Với XNA, tức ADN nhân tạo, giới khoa học hy vọng cuối cùng có thể giải thích được những câu hỏi cơ bản về sinh học.
ADN nhân tạo đầu tiên

ADN nhân tạo đầu tiên

0
Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một tiến bộ mang tính bước ngoặt trên con đường tìm kiếm sự sống nhân tạo.