Ai sẽ được giãn thuế, tiền thuê đất trong gói 30.100 tỉ đồng?

0 Thanh Niên

Ngày 10.3, Bộ Tài chính công bố dự thảo, lấy ý kiến công khai Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ai sẽ được giãn thuế, tiền thuê đất trong gói 30.100 tỉ đồng?

Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, với thuế giá trị gia tăng, sẽ gia hạn số thuế phát sinh phải nộp thêm 5 tháng.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020.

Các đối tượng trên sẽ nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước 15.12.2020. Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31.10.2020.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, các đối tượng gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đối với các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31.5.2020 (theo phương thức điện tử hoặc phương thức khác do người nộp thuế lựa chọn). Nếu quá thời hạn trên sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, gói gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất vào khoảng 30.100 tỉ đồng. Số tiền này không tác động làm giảm số thu ngân sách mà chỉ là tạm hoãn, giãn để giảm bớt khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm