Nhóm binh sĩ nổi dậy trong cuộc đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Bờ Biển Ngà Akaub Richard Donwahi  /// Reuters

Bờ Biển Ngà tạm lắng bất ổn

0
Ngày 8.1, chính phủ Bờ Biển Ngà đã đạt được thỏa thuận với nhóm binh sĩ nổi dậy, chấm dứt 3 ngày bất ổn.