OPlus tự học để... ‘bay’

OPlus tự học để... ‘bay’

12:55 04/12/2021 0

MV Bay đi trong ban mai vừa ra mắt đã khai màn cho giai đoạn phát triển mới của nhóm OPlus: tự sáng tác, tự phối khí, tự sản xuất.