Nhà truyền giáo ngày xưa đi thuyền đến với dân chúng /// Ảnh: T.L

Tiếng nói người An Nam

06:33 24/05/2016 1

Tiếng Tàu chỉ có năm thanh giọng, còn tiếng An Nam thì có những sáu, rất đáp ứng với những dấu nhạc của ta, làm cho các tiếng đều khác nhau về nghĩa.

Tranh vẽ tư liệu chúa Trịnh Tráng /// Ảnh: T.L

Chúa Trịnh trở về sau cuộc chiến

08:00 22/05/2016 0

Đã hai tháng qua đi, kể từ khi chúa Đàng Ngoài đi giao chiến với Đàng Trong để chúng tôi ở lại trong tỉnh Thanh Hóa, nơi chúng tôi đã chinh phục được hai trăm giáo dân, ngài mới trở về kinh thành.

Chân dung giáo sĩ Alexandre De Rhodes  /// Ảnh: T.L

Gặp chúa Trịnh Tráng trên đường xuất chinh

07:35 21/05/2016 0

Vì bác ái, chúng tôi chạy tới chỗ người đó và cầu nguyện Thiên Chúa; rồi cho anh ta uống một chút gì, thế là trong chốc lát anh ta hồi phục và lấy lại sức, rồi cầm khí giới trở lại đơn vị.

Đàng Ngoài qua ghi chép của giáo sĩ Alexandre de Rhodes: Sức mạnh quân sự

Đàng Ngoài qua ghi chép của giáo sĩ Alexandre de Rhodes: Sức mạnh quân sự

08:00 16/05/2016 0

Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài được giáo sĩ Alexandre de Rhodes viết cho độc giả châu Âu giữa thế kỷ 17. Ấn bản tiếng Ý phát hành năm 1650, tiếng Pháp năm 1651 và tiếng Latin năm 1652, cung cấp những tư liệu quý về tình hình chính trị, quân sự, văn hóa, tôn giáo... và con người VN, cụ thể là Đàng Ngoài.

Chân dung giáo sĩ Alexandre de Rhodes - Ảnh: T.L

Việt Nam qua mắt giáo sĩ phương Tây: Đất kinh kỳ

07:00 28/03/2016 3

Với bút danh Thiện Chân, trên Tạp chí Thanh Nghị, từ số 2 năm 1941 đến số cuối cùng năm 1945, dịch giả Nguyễn Trọng Phấn (1900 - 1996), đã tuyển dịch và giới thiệu những tài liệu về xã hội VN từ thế kỷ XVII do các giáo sĩ phương Tây từng đến VN dưới triều đại vua Lê - chúa Trịnh - chúa Nguyễn ghi chép lại.