alvin tan

Malaysia hủy hộ chiếu của ‘sex blogger’

Malaysia hủy hộ chiếu của ‘sex blogger’

0
(TNO) Sở di trú Malaysia thông báo hủy hộ chiếu của “sex blogger” Alvin Tan và nhà hoạt động xã hội Ali Abd Jalil, cả hai người bị buộc tội nổi loạn và đang lẩn trốn ở nước ngoài, theo The Star hôm nay 8.12