am chen uong tra

Biến “điếc” thành tiền

Biến “điếc” thành tiền

0
Từ những trái dừa điếc tưởng đã bỏ đi, bàn tay khéo léo của người thợ tài hoa đã biến chúng thành những sản phẩm mỹ nghệ có giá trị cao.