Sony tung loa giải trí ngày xuân SRS XP500

Sony tung loa giải trí ngày xuân SRS XP500

15:21 24/01/2022 0

SRS XP500 là một trong những thành viên mới nhất của dòng loa di động X-series của Sony. Với nhiều tính năng giá trị, sản phẩm hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng trong các bữa tiệc hoặc giải trí trong ngày xuân.