Ông Thuận (phải) tại cơ sở sản xuất của gia đình	 /// Bách Hỷ

Làm giàu để làm từ thiện

1
Cần cù, sáng tạo, làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Nguyễn Văn Thuận (47 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm, xã Đông Thái, H.An Biên, Kiên Giang) luôn tâm huyết việc từ thiện như xây cầu, làm đường, giúp đỡ bà con nghèo bệnh tật.
'Nếm Hải Phòng' trong lòng Hà Nội

'Nếm Hải Phòng' trong lòng Hà Nội

0
Khi quán An Biên ra đời, người ta sực nhận ra người Hải Phòng trong lòng Hà Nội nhiều lắm, vị Hải Phòng cũng chiều lòng người Hà Nội vô cùng.
/form>