Lời hứa

Lời hứa

0
Tôi từng hứa sẽ về ăn cơm với mẹ mỗi cuối tuần, hứa cùng mẹ đến một nơi mà lá cây chuyển sang đỏ vào mùa thu. Nhưng rồi tôi không còn dịp thực hiện những lời hứa ấy khi mẹ đã ở xa tôi đến nửa vòng trái đất.
Về nhà ăn cơm

Về nhà ăn cơm

0
Hồi bé tôi cứ thắc mắc tại sao bên nhà hàng xóm luôn dọn hai mâm, một mâm trên bộ ngựa cho những người đàn ông và một mâm dưới bếp cho bà nhà và những người con gái. Lớn lên tôi mới biết, trong bữa ăn cũng phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ.