Mạng ảo blockchain DPN sẽ thay thế VPN?

Mạng ảo blockchain DPN sẽ thay thế VPN?

14:06 25/04/2022 0

Mạng riêng tư phi tập trung (DPN, hay Decentralised Private Networks) có thể sẽ thay thế mạng riêng tư ảo (VPN, hay Virtual Private Network) trong thời gian tới.