Các phương tiện bị cấm qua lại cầu Long Kiển vào sáng 20.1 /// Phạm Hữu

Khoảng 30 cầu yếu còn tồn tại ở TP.HCM

19:02 20/01/2018 1

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, trên tổng số cầu yếu ở TP.HCM và cầu không đồng bộ tải trọng trên các tuyến đường chính, Sở GTVT ước lượng còn khoảng 30 công trình cầu do Sở quản lý.