Sử dụng phần mềm hợp pháp và hiệu quả cho doanh nghiệp

Sử dụng phần mềm hợp pháp và hiệu quả cho doanh nghiệp

08:00 07/09/2017 0

Trong bối cảnh thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có phần mềm được đẩy mạnh và các cuộc tấn công an ninh mạng nhắm tới các doanh nghiệp, việc sử dụng phần mềm hợp pháp được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Cảnh báo rủi ro mất an toàn thông tin mạng

Cảnh báo rủi ro mất an toàn thông tin mạng

08:59 03/05/2017 0

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính VN (VNCERT), thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông, vừa phát đi cảnh báo về phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Brokers.