Thiết bị tự hủy

Thiết bị tự hủy

12:10 05/04/2014 0

(TNO) Mục đích của công nghệ này là nhằm tạo ra các thiết bị y khoa tự động biến mất khi vào cơ thể người, một khi hoàn thành xong sứ mệnh.