Viễn cảnh siêu lục địa Mỹ - Á

Viễn cảnh siêu lục địa Mỹ - Á

03:05 12/02/2012 0

Các chuyên gia Đại học Yale cho rằng siêu lục địa mới của thế giới, tức Amasia (Mỹ - Á) sẽ hình thành trên khu vực cực Bắc trong khoảng 100 triệu năm tới.