Từ khóa

anh tu
Bức 'Đôi bờ Ông Lãnh' chụp năm 1973 /// ẢNH: TAM THÁI

Sài Gòn qua miền ký ức

Nhiếp ảnh gia Tam Thái đã khai mạc triển lãm ảnh Sài Gòn qua miền ký ức, giới thiệu gần...
0 Bình luận
Xem thêm