Tình & cái ao làng

Tình & cái ao làng

0
(TNTS) Mình quen M. trên một chuyến xe buýt từ Hà Nội lên Sơn Tây giáp tết năm 1980, những ngày đầu nhập ngũ. Xe chật quá mà thân nhau. Hôm ấy xe chật như nêm, mình đứng úp thìa ép sát M. Chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy nóng.