Ba thế hệ làm ảo thuật

Ba thế hệ làm ảo thuật

0
Ngôi nhà nhỏ của ảo thuật gia Alik3 nằm trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM không còn chỗ đi vì phải chứa cả một kho đạo cụ của người từng lăn lộn với nghề hơn 40 năm dài.